Пациентті қолдау орталығының байланыс нөмір: 87760701414

Колл центр: 87750301604, 87750301603

 

Служба поддержки пациентов: 87760701414

Колл центр: 87750301604, 87750301603

БЕКІТІЛДІ

 

2018 жылдың 31 шілде №1

№3 Атырау қалалық емханасының ШЖҚ КМК

Бақылау кеңесінің шешімімен

 

Атырау қаласы

 

ІСТЕР НОМЕНКЛАТУРАСЫ

 

Сақтау мерзімі: Тұрақты

120 тармақ

 

«№3 Атырау қалалық емхана» КМК

ІСТЕР НОМЕНКЛАТУРАСЫ

 

_____ № 01-15

2018 жылға Бекітемін

КМК «Атырау қалалық

№3 емхананың»
директоры
____________ А.Б.Утегенова
«____»_____2018жыл.

 

Істің индексі

Істің (томның, бөліктің) тақырыбы

Істер (том-дар, бөлік-тер) саны

Тізбе бойынша істің (томның, бөліктің) сақтау мерзімі және тармақ нөмірі

Ескерту

1

2

3

4

5

01. Басшылық

 

01-01

Атырау облыстық Денсаулық сақтау басқармасының бұйрық,жарлық және алқа шешімі;

 

12 тармақ

тұрақты

 

Қағаз жеткізгіштегі

құжаттар және олрмен бірдей электрондық құжаттар

01-02

Ұйымның төлқұжаттары мен ережелері

 

 

615 тармақ

тұрақты

 

электрондық құжаттар

01-03

Жоғарғы тұрғын ұйым басшылығының тапсырмалары,олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (шолулар, баяндамалар, есеп айырысулар, қорытындылар, анықтамалар және басқа құжаттар)

 

 

7 тармақ тұрақты

Қызметтің жедел мәселелері бойынша -5 жыл СТК

01-04

Ұйым басшысының құрылымдық бөлімшелерге тапсырмалары,олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (анықтамалар, баяндаулар,қызмет бабындағы хаттар, қорытындылар және басқа құжаттар)

 

9 тармақ

5 жыл

Электрондық құжаттар

01-05

Кіріс және шығыс құжаттар папкасы

 

131(4)

тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар

01-06

Ұйым басшысы бұйрықтарының, өкімдерінің жобалары,ұйым басшысының бұйрықтарына негіздемелер

 

 

13 тармақ

тұрақты

1 жыл

Электрондық құжаттар

01-07

Отырыстардың хаттамалары, қаулылары,шешімдері,ұсынымдары, стенограммалары, (дыбыстық бейнежазбалары) және оларға қатысты құжаттар (отырыстар к.н тәртібі, анықтамалар,қорытындылар, баяндамалар,ақпараттар, баяндамалық жазбалар, жиынтық мәліметтер,үзінді көшірмелер,дауыс беру бюллетеньдері және басқа құжаттар):

9)ұйымның тұрақты комиссиялары, кеңестері, консультативтік-кеңесші (сараптау,ғылымиғәдітемелеік және басқалары)органдары;

 

 

16 тармақ тұрақты

(9)

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

10) жұмыс топтарының, уақытша комиссиялар;

 

16(10)

тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар

 

11)ұйым қызметкерлерінің жалпы жиналысы;

 

16(11)

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

01-08

Мемлекеттік қызметшілердің этикасын бақылау кітаптары

 

35 тармақ

5жыл

СТК

 

электронды құжаттар

01-09

Ұйымдардың қайта ұйымдастырылуы,қайта аталуы,көшірілуі,бір жүйеден басқасына берілуі туралы құжаттар (қаулылар,шешімдер,есептер, анықтамалар,баяндамалық жазбалар, актілер,қорытындылар, есептеулер,хат алмасу және басқа құжаттар)

 

41 тармақ

15 жыл

тұрақты

Электрондық құжаттар

01-10

Ұйымдарды тарату туралы құжаттар (хаттамалар,актілер,баланстар,қорытындылар,хабарламалар,сот шешімдері,хат алмасу және басқа құжаттар)

 

40 тармақ

тұрақты

ҚұжаттардыЭлектрондық құжаттар Тізбені жүргізі функциясын атқаратын ұйымда сақталады

 

01-11

Ұйымның филлиалдары мен өкілдері туралы ережелер

 

 

51 тармақ

тұрақты

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

01-12

Ұйымның мүддесін білдіру үшін ұйым басшысының берген сениімхаттары

 

 

54

тармақ

3жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

01-13

Ұйымның штат кестесі,штат кестесіне өзгерістер;

 

 

58

тармақ

тұрақты

 

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

01-14

Лицензиялар және олардың төлнұсқалары

 

 

69 тармақ

5 жыл

СТК

Электрондық құжаттар

01-15

Істер номенклатурасы

 

Тұрақты

120 Тармак

Электрондық құжат

02. Емдеу ісі жөніндегі орынбасары

02-01

Атырау облыстық Денсаулық сақтау басқармасының бұйрық,жарлық және алқа шешімі;

 

12 тармақ

тұрақты

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

02-02

Кіріс және шығыс құжаттар папкасы

 

131 (4)

тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар

02-03

Аккредитация папкасы

 

76 тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар

02-04

Жоспарлар папкасы

 

183 тармақ

5жыл

 

электронды құжаттар

02-05

Перспектикалық (ұзақ мерзімді) және ағымдағы бағдарламалардың, жоспарлардың орындалуы туралы ұйымның есептері, есептерді талдау;

1)Жылдық жинақтық және ұзақ мерзімділігімен

 

360

тұрақты

тармақ

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

2)жылдық және ұзақ мерзімділігімен;

 

360(1)

тұраұты

тармақ

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

3)жарты жылдық;

 

360 (2)

тармақ

5 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

4)тоқсандық;

 

 

360 (3)

тармақ

3 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

02-06

5)айлық;

 

360(4)

тармақ

1 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

03 Дәрігерлік –кеңестік қадағалау, сараптау ісі жөніндегі орынбасары

03-01

Атырау облыстық Денсаулық сақтау басқармасының бұйрық,жарлық және алқа шешімі;

 

12 тармақ

тұрақты

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

03-02

Кіріс және шығыс құжаттар папкасы

 

131 (4)

тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар

03-03

Аккредитация папкасы

 

76 тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар

03-04

Жоспарлар папкасы

 

183

тармақ

тұрақты

5жыл

 

Электрондық құжаттар

03-05

Перспектикалық (ұзақ мерзімді) және ағымдағы бағдарламалардың, жоспарлардың орындалуы туралы

ұйымның есептері, есептерді талдау;

1)Жылдық жинақтық және ұзақ мерзімділігімен

 

360

тармақ

тұрақты

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

2)жылдық және ұзақ мерзімділігімен;

 

360(1)

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

3)жарты жылдық;

 

360 (2)

тармақ

5 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

4)тоқсандық;

 

360 (3)

тармақ

3 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

 

5)айлық;

 

360(4)

тармақ

1 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электронды құжаттар

04 Бөлімдер

04-01 Жанұя орталығы

04-01-01

Күндізгі стационардағы (емханадағы) науқастарды есепке алу журналы ф001/у

 

2,1 тармақ

25 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-02

Күндізгі стационар науқасының картасы

ф003-3/у

 

2,3тармақ

25 жыл

 

Электрондық құжаттар

04-01-03

Амбулаториялық, стационарлық науқастың медициналық картасынан көшірме

ф027/у

 

2.5 тармақ

3 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-04

Емшараларды есепке алу журналы ф029/у

 

2.7 тармақ

1 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-05

Еңбекке жарамсыздық парақтарын тіркеу кітабы

ф036/у

 

2.10 тармақ

3 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-06

Инфекциялық ауру, тамақтан ,кенеттен кәсіби улану, есепке әдеттегіден бөлек реакция боғаны туралы шұғыл хабарлама

Ф036/у

 

2,24

тармақ

1жыл

 

Электрондық құжаттар

04-01-07

Инфекциялық ауруларды тіркеу журналы

ф060/у

 

2.25

тармақ

3жыл

Электрондық құжаттар

04-01-08

Амбулаториялық науқастарды тіркеу журналы

ф074/у

 

2.28 тармақ

3жыл

Электрондық құжаттар

04-01-09

Өмірінде бірінші рет белсенді туберкулез,көбінесе жыныстық жолмен жұғатын инфекция,трихофития,микроспория,фавус,қышыма,трахома,психикалық ауру диагнозы қойылған науқас туралы хабарлама

ф089/у

 

2.29.

тармақ

3жыл

 

Электрондық құжаттар

04-01-10

Студенттің,колледж,кәсіби-техникалық училище оқушысының уақытша еңбекке жарамсыздығы туралы,мектепке,мектепке дейінгі балалар ұйымына барушы балалардың ауырғаны,карантинде болуы және басқа да келмеу себептері туралы анықтама ф095/у

 

2.36 тармақ

3жыл

Электрондық құжаттар

04-01-11

Үйдегі стационар науқастарын есепке алу журналы

ф095/у

 

3.1

тармақ

25 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-12

Стационарға жатқызуға жолдама

ф001-3/у

 

3.2

тармақ

1 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-13

Емдеуге жатқызуға жіберілген және емдеуге жатуданг бас тартқан науқастарды есепке алу журналы

ф001-6/у

 

3.4 тармақ

25жыл

Электрондық құжаттар

04-01-14

Күндізгі стационарға жатқызуға жолдама

ф001-7/у

 

3.5 тармақ

1 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-15

Үйдегі стационар науқасының картасы ф003-2/у

 

3.6 тармақ

25 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-16

Амбулаториялық пациенттің медициналық картасы

ф 025/у

 

3.7

тармақ

25 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-17

Қорытынды (анықталған )диагноздарды тіркеуге арналған статистикалық талон ф025/2у

 

3.9 тармақ

1 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-18

Диспансерлік есептегі амбулаториялық пациенттің медициналық картасына жапсырма парақ (сатылық эпискриз) ф025-3/у

 

3.10

тармақ

5 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-19

Амбулаториялық пациенттің статистикалық картасы

ф025-05/у

 

3.12 тармақ

1 жыл

Электрондық құжаттар

04-01-20

Баланың медициналық картасы

ф026/у

 

3.16

тармақ

10жыл

Электрондық құжаттар

04-01-21

Диспансерлік қадағалауды бақылау картасы

ф030/у

 

5 жыл 3.17 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-22

Дәрігерлерді үйге шақырту жазу кітабы ф031/у

 

3жыл 3.21 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-23

Профилактикалық екпелердің картасы ф063/у

 

5жыл 3.44 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-24

Жаңа туған нәрестелерге (перзентхана) профилактикалық екпелерді есепке алу журналы

ф064-1/у

 

3жыл 3.46 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-25

Вакциналар қозғалысының журналы ф064-2/у

 

3жыл 3.47 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-26

Санаториялық -курорттық карта

ф072/у

 

3жыл 3.56 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-27

Балалар мен жасөспірімдерге арналған санаториялық –курорттық карта

ф076/у

 

3жыл 3.58 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-28

Сауықтыру лагерьне баратын мектеп оқушысына медициналық анықтама ф079/у

 

3жыл 3.61 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-29

Шетелге шығуға медициналық анықтама

ф082/у

 

3жыл 3.65 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-30

Жүкті және жаңа босанған әйелдің жеке картасы

ф111/у

 

5 жыл 3.73 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-31

Баланың даму тарихы (ұл бала)

ф112-б (м)/у

 

25 жыл 3.74 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-32

Баланың даму тарихы (қыз)

ф112-қ(д)/у

 

25 жыл 3.75 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-33

Учаскелік (патронаждық ) мейірбикенің (акушердің) үйлерге жұмыс істеуін есепке алу дәптері

ф116/у

 

5жыл 3.76 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-34

Инфекциялық аурулар кабинетінің жұмысын есепке алу журналы

ф128/у

 

3жыл 3.77 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-34

Рецепт

ф130/у

 

1жыл 3.78тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-35

Профилактикалық тексеріп –қарауларды есепке алу картасы

ф131/у

 

5 жыл 3.79 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-36

Тегін немесе жеңілдікті рецепт

ф132/у

 

1жыл 3.80тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-37

Дәрілік заттарды тегін және жеңілдікпен босатуға арналған рецептердің бланклері есебін жүргізу кітабы

Ф133/у

 

5жыл

3.81 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-38

Дұрыс жазылып берілмеген рецептілерді тіркеу журналы

Ф134/у

 

5жыл 3.82 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-39

Амбулаториялық науқастарды тіркеу журналы

Ф278/у

 

3жыл 3.84 тармақ

Электрондық құжаттар

04-01-40

Диспансерлік бақылау картасы

Ф279/у

 

3жыл 3.85 тармақ

Электрондық құжаттар

04-02. Әлеуметтік-кеңес беру бөлімі

04-02-01

Амбулаториялық пациенттің стастикалық картасы

Ф025-05/у

 

1 жыл 3.12 тармақ

Электрондық құжаттар

04-02-02

Баланы профилактикалық медициналық тексерудің (скринингтің) статистикалық картасы

Ф025-07/у

 

1 жыл 3.13 тармақ

Электрондық құжаттар

04-02-03

Амбулаиориялық пациентті профилактикалық медециналық тексерудің (скринингтің) стастикалық картасы

Ф025-08/у

 

1 жыл 3.14 тармақ

Электрондық құжаттар

04-02-04

Медициналық ұйымдарға тіркеу талоны

Ф057/у

 

 

 

1 жыл 3.40 тармақ

Электрондық құжаттар

05 Мамандандырылған бөлімі

Диагностикалық кеңес беру бөлімі

05-01

Консультацияға диагностикалық жолдама

Ф001-4/у

 

1 жыл 2.2 тармақ

Электрондық құжаттар

05-02

Дәрігерлік- консультациялық комиссияның қорытындыларын жазу журналы

Ф035/у

 

3жыл 2.8 тармақ

Электрондық құжаттар

05-03

Дәрігерлік-консультациялық комиссияның қорытындысы

Ф035-1/у

 

3жыл 2.9 тармақ

Электрондық құжаттар

05-04

Эндоскапиялық бөлімшенің (бөлмесінің) жұмысын есепке алу журналы

Ф039-7/у

 

1жыл 2.16 тармақ

Электрондық құжаттар

05-05

Функциялық диагностика бөлімшесінің (бөлмесінің) жұмысын есепке алу журналы

Ф039-8/у

 

1 жыл 2.17 тармақ

Электрондық құжаттар

05-06

Физиотерапия бөлімшесінде (бөлмесінде) емдеулші науқастың картасы

Ф044/у

 

5жыл 2.19 тармақ

Электрондық құжаттар

05-07

Рентгенологиялық, ультрадыбыстық және компьютерлік-томографиялық зерттеулерді жазу журналы

Ф050/у

 

6 жыл 2.22 тармақ

Электрондық құжаттар

05-08

Консультацияға немесе диагностикалық зерттеуге жіберулген науқасты есепке алу журналы

Ф001-5/у

 

25жыл 3.3 тармақ

Электрондық құжаттар

05-09

Амбулаториялық операцияларды жазу журналы

Ф069/у

 

3жыл 3.53 тармақ

Электрондық құжаттар

05-10

Медициналық анықтама (Мемлекеттік автоинспецияға көрсету үшін)

Ф083/у

 

3 жыл 3.66 тармақ

Электрондық құжаттар

05-11

Дәрігерлік кәсіби-консультациялық қорытынды медициналық анықтама

Ф086/у

 

3жыл 3.69 тармақ

Электрондық құжаттар

05-12

Рентген –диагностикалық бөлімшесінің,УДЗ бөлмесінің есепке алу күнделігі

Ф039-5/у

 

1 жыл 2.14

тармақ

Электрондық құжаттар

06 Бухгалтерлік есеп бөлімі

06-01

Жоғарғы тұрған ұйым басшылығының тапсырмалары, олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (шолулар, баяндамалар, есеп айырысулар, қорытындылар, анықтамалар және басқа құжаттар)

 

8 тармак

тұрақты

Электрондық құжаттар

06-02

Қаржыландыру әдістемесі жөнінде облыстық қаржы басқармасымен хат алмасу

 

232 тармақ

5 жыл

СТК

Электрондық құжаттар

06-03

Бухгалтерлік есептер

1.жылдық

 

269 (1)

тармақ

тұрақты

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

2.тоқсандық

 

 

269 (2)тармақ

5 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат.Жылдық болмаған жағдайда -тұрақты

06-04

Қызметкерлердің еңбекақы есептеу ведомстовасы

 

321 тармак

75 жыл СТК

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

06-05

Мекеменің шатат кестесі

 

 

58 тармақ

тұрақты

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

06-06

Шығындар сметасы

 

320 тармақ

5 жыл

 

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

Тексеріс (ревизия) жүргізуші шартымен

06-07

Жинақтаушы зейнетақы қорына қаражат аудару құжаттары (тізімдер,карточкалар)

 

775

тармақ

75 жыл СТК

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

06-08

Мекеме қызметін қаржы шаруашылық құжаттық тексеру актілері

 

317 тармақ

5жыл

 

 

06-09

Кассалық есеп жүргізудің бухгалтерлік құжаттары және қосымшалары

 

283 тармақ

5жыл

 

Электронды құжаттар Тексеру (ревизия)жүршізу шартымен

06-10

Құрал-жабдықтардың тізімдемесі, салыстыру тізімі, түгендеу комиссиясы отырысының хаттамалары

 

499 тармақ

5 жыл

 

06-11

Еңбек шарты, шаруашылық келісімдер

 

484 тармақ

75 жыл

Электронды құжаттар

06-12

Сметаның атқарылуы туралы есептер:

1) Жиынтық жылдық;

 

276 (1)

тармақ

тұрақты

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

06-13

2) Жылдық;

 

276 (2)

тармақ

тұрақты

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

06-14

3) Тоқсандық

 

276 (3)

тармақ

5 жыл

 

Электрондық құжаттар Жылдық болмаған жағдайда-тұрақты

06-15

Бухгалтерлік есеп, бюджеттік есеп, бухалтерлік (қаржылық) есептілікті, бюджеттік есептерді құрау мен ұсыну мәселері бойынша хат алмасу

 

279

тармақ

5 жыл

Электронды құжаттар

06-16

Бухгалтерлік (бюджеттік) есеп тізілімдері («Бас журнал» кітабы, ордер журналы,мемориалды ордерлер, есепшоттар бойынша операциялар журналдары,айналым ведомствалары, жинақтаушы ведомстар,жасалым кестелері,тізілімдер,кітаптар (карточкалар)және басқа да тізімдер

 

281

Тармақ

5жыл

Электронды құжаттар Тексеру (ревизия)жүршізу шартымен

06-17

Жалақы алу мен өзге де төлемдер туралы құжаттар (жиынтық есептік ) (есептік-төлемдік) тізімдер (табуглеграммалар) мен оларға құжаттар,арнайы мемлекеттік жалақыларды және де өзге де төлемдерді беруге есеп айырысу парақтары,ақша сомалары мен тауарлық-материалдық құндылықтарды алуға сенімхаттар,соның ішінде жойылған сенімхаттар)

 

320 тармақ

5жыл

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

Тексеріс (ревизия) жүргізуші шартымен

06-18

Шаруашылық операцияларды жүзеге асыру фактілерін белгілейтін және бухгалтерлік жазбаларға негіз болатын алғашқы құжаттар мен оларға қосымшалар (кассалық құжаттар мен кітаптар,банк құжаттары,банк чек кітапшаларының түбір тектері,банк ордерлері,табельдері банк хабарламалары мен аударымдар талаптар, мүлік пен материалдарды қабылдау, тапсыру ,есептен шығару актілері,квитанциялар ,шот-фактуралар,жөнелтпе құжат және аванстық есептер, хат алмасу және басқа құжаттар)

 

 

283 тармақ

5жыл

Электронды құжаттар Тексеру (ревизия)жүршізу

06-19

Ұйымдар арасындағы өзара есеп айырысу мен қайта есептеу туралы құжаттар (актілер,мәліметтер,анықтамалар, хат алмасу)

 

286 тармақ

5жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олрмен бірдей электрондық құжаттар.

Өзара есеп айырысу ж

06-20

Валюталық төлемдер мен түсімдер туралы есептер:

1)жылдық,

 

 

291(1)

тармақ

тұрақты

 

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

 

2)тоқсандық;

 

291(2)

тармақ

3 жыл

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

 

4)айлық

 

291(3)

тармақ

1жыл

Жылдық тоқсандық болмағанда

06-21

Кепілдік хаттар

 

295 тармақ

5 жыл

Кепілдік күшінің мерзімі аяқталғаннан кейін

06-22

Дебиторлық және кредиторлық берешектер туралы құжаттар(анықтамалар,актілер,міндеттемелер,хат алмасу)

 

297

тармақ

5жыл

СТК

Электронды құжаттар

06-23

Мемлекеттік әлеуіметтік қорларға сақтандыру жарналарды есептелмейтін төлемдер тізбесі

 

301 тармақ

тұрақты

 

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

06-24

Салық органдарына тапсырылатын есептер: 1)жылдық;

 

303(1)

тармақ

тұрақты

 

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

2)тоқсандық

 

303(2)

тармақ

5жыл

 

Электрондық құжаттар Жылдық болмаған жағдайда төртінші тоқсан –тұрақты

06-25

Бюджетке салықтарды есептеулермен,бағалы қазаздармен төлеу туралы құжаттар (салыстыру актілері,анықтамалар)

 

304 тармақ

5жыл

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

Салықтар өтелгеннен кейін

06-26

Салықтарды (берешектерді)вексельдермен өтеу туралы акті -анықтамалықтар

 

314

тармақ

5жыл

СТК

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

 

06-27

Міндетті әлеуметтік аудару, әлеуметтік төлемдерді аудару бойынша жеке тұлғалардың (қызметкерлердің )тізімдері мен төлем тапсырмалары

 

773 тармақ

75 жыл

СТК

Қағаздар жетгізгіштегі құжат және онымен бірдей электрондық құжат

 

06-28

Шарттар,келісімдер

 

339 тармақ

5жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар Осы тізбесінің тармақтарында көрсетілмегендер.Шарттың келісімінің қолдану мерзімі аяқталғаннан кейін

06-29

Ақылы қызмет көрсету әсерлері бойынша хат алмасу

 

352

тармақ

5жыл

Электрондық құжаттар

06-30

Есепке алу кітаптарын,журналдары,карточкалары: 1)кіріс-шығыс кассалық құжаттарға (есеп шоттар, төлемдік тапсырмалар);

 

356 (8)

тармақ

тұрақты

 

06-31

Ұйымның штат кестесі, штат кестесіне өзгерістер:

1)әзірленген және/немесе бекітілген орны бойынша

 

58

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

06-01. Тауарларды, жұмыстарыд және көрсетілген қызметтерді мемлекеттік сатып алу

06-01-01

Тауарларды,жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың жоспарлары,жоспарға өзгертулер мен толықтырулар

 

627

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар Тауарларды,жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді ерекше тәртіпті қолдана отырып жүзеге асыратын ұйымдарда -5 жыл СТК

06-01-02

Конкурстық (тендерлік,аукциондық) комиссия отырысының хаттамасы және оларға қатысты құжаттар(әлеуетті жеткізуші ұсынған тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің конкурстық (тендерлік аукциондық )құжаттама талаптама сәйкес келуі туралы сараптамалық қорытындылар, қаржыландыруға ұсынылған ғылыми жобалардың тізбелері,конкурстық комиссия мүшелерінің,сарапшылардың ерекше пікірлері және басқа құжаттар)

 

631

тармақ

5-жыл

СТК

Электронды құжат

06-01-03

Бір көзден сатып алу тәсілімен тауарларды,жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алудың (тікелей сатып алудың)нәтижесі туралы ақпарат

 

652

тармақ

3жыл

Электронды құжат

06-01-04

Тауарларды,жұмыстарды және көрсетілетін қызметтерді сатып алу туралы келісім-шарттар:

1)конкурс тәсілмен;

 

656 (1)

тармақ

5 жыл

СТК

Электронды құжат Шарттың қолдану мерзімі өткеннен кейін

2)баға ұсыныстарына сұрау салу тәсілмен;

 

656(2)

тармақ

5 жыл

3)Бір көзбен сатып алу (тікелей сатып алу) тәсілмен;

 

656(3)

тармақ

5 жыл

06-01-05

Акпараттық электрондық стаып алу жүйесінде әлеуетті өнім берушілерді тіркеу туралы келісім

 

587

тармақ

5жыл

СТК

Электронды құжат

06-01-06

Тауарларды, жұмыстар және қызметтер сатып алу бойынща хат алмасу

 

661

тармақ

5жыл

Электронды құжат

07 Ұйымдастыру жұмысы жөніндегі өндіріс/кадр иснпекторы

07-01

Кадрлармен жұмыстың жай-күйі және оны тексеру туралы құжаттар (баяндамалар, мәліметтер, анықтамалар, мағұлматтар)

 

478

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-02

Қабылдау, тексеру, тарату, кадрларда есеп жүргізу туралы хат алмасу

 

479

тармақ

5 жыл

СТК

Электронды құжат

07-03

Ұйымның қызметкерлерге деген мұқтаждығы, қызметкерлерді жұмыстан қысқарту (босату) туралы құжаттар (өтінімдер, мағұлматтар, хат алмасу)

 

596

тармақ

3 жыл

Электронды құжат

07-04

Жеке іс құрамына кірмеген қызметкерлердің жұмыстан босатылуының себептері көрсетілген жұмыс берушінің жазбаша хабардар етуі

 

487

тармақ

75 жыл

 

07-05

Еңбек шарттары, келісім-шарттар

 

484

тармақ

75 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-06

Жеке істер (өтініштер, өмірбаяндар, жарлықтардан, қаулылардан, бұйрықтардан, өкімдерден көшірмелер және үзінділер. Жеке құжаттар көшірмелері, зейнеткерлік қамтамасыз ету туралы келісімшарттар, мінездемелер, түйіндемелер, кадрларды есепке алу жөніндегі қағаздар, сауалнамалар, қызмет тізімдері, аттестациялық парақтар және басқа құжаттар)

 

485 (4)

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-07

Қызметкерлердің жеке карточкалары

 

468

тармақ

75 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-08

Қызметке қабылданбаған тұлғалар құжаттары (сауаланамалар,өмерібаянадар,кадрларды есепке алу жөніндегі парақтар, өтініштер, түйіндеме және басқа құжаттар)

 

487

тармақ

1 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-09

Жеке құжаттардың түпнұсқалары (еңбек кітапшалары,дипломдары,аттестаттар,жеке куәліктер,куәліктер,жеке еңбек шарттар)

 

488

тармақ

талап етілгенге дейін

электрондық құжаттар Талап етілмегендері-кем дегенде 50жыл (талап етілмеген еңбек кітапшалары қызметкер жалпы белгіленген зейнеткер жасына жеткеннен кейін 10 жыл)

07-10

Жеке іс құрамында қарастырылмаған құжаттар (персоналдық деректерін өңдеу келісімі туралы қызметкер өтініші, мәлімет,хабарлама)

 

489

тармақ

5 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-11

Іссапарлық куәліктер

 

492

тармақ

3 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар Іссапарда қайта оралғаннан кейін

07-12

Қызметкерлердің іссапарға жіберу туралы құжаттар (бағдарламалар,ғимараттар,есептер,баяндамалар,хат алмасу)

 

493

тармақ

5жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар Ұзақ мерзімді шетелдік іссапарлар үшін 10жыл СТК

07-13

Еңбек кітапшалардың бланкілерін және оларға қосымша беттерді есепке алу кіріс-шығыс құжаттары

 

498

тармақ

5 жыл

Электрондық құжаттар

 

07-14

Демалыс беру кесетелері

 

509

тармақ

1жыл

Электрондық құжаттар

 

07-15

Ұжымдық шарттар,әлеуметтік серіктестік тараптары арасында жасалатын келісімдер

 

423

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

07-16

Жұмыс уақытын есепке алу журналдары,табельдері(кестелері)

 

431

тармақ

5жыл

Электрондық құжаттар .Ауыр зиянды,қауіпті еңбек жағдайларыңдағы жұмыскерлер үшін -75 жыл

 

07-17

Еңбек тәртібін бұзу туралы құжаттар (актілер,хабарламалар, ақпараттар,мінездемелер,баяндамалық жазбалар,анықтамалар,хат алмасу)

 

429

тармақ

3 жыл

Электрондық құжаттар

 

08 Кәсіподақ қызметі

08-01

Жалпы есептік сайлау конференцияларын,жиналыстарды өткізу тіралы құжаттар (хаттамалар,баяндамалар,қауылалар,шешімдер,бұрыштама,қатысушылардың тізбесі және басқа құжаттар)

 

823 тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

08-02

Жасалған келісімдер,ұжымдық шарттар шарттарының орындалуына,жұмыс берушілердің лауазымды тұлғалардың еңбек туралы заңнаманы сақтауына сақтандыру жарнасы есебінен қалыптасатын қор қаражатын пайдалануына бақылауды жүзеге асыру жөніндегі құжаттар (анықтамалар,баяндау хаттар, есептер)

 

846

тармақ

5 жыл

СТК

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

09 Еңбекті қорғау

09-01

Техникалық қауіпсіздік туралы актілер, жазбаша өкімдер, оларды орындау жөніндегі құжаттар (анықтамалар, баяндау хаттар, есептер)

 

447

тармақ

5 жыл

СТК

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

09-02

Қызметкерлерді техникалық қауіпсіздікке оқыту туралы құжаттар (бағдарламалар,тізімдер,хат алмасу)

 

457

тармақ

5 жыл

Электрондық құжаттар

 

09-03

Еңбек жағдайдайлары ауыр,зиянды қауіпті өндірістік орындарда жұмыс жасайтын жұмыскерлердің тізімдері

 

453

тармақ

45 жыл

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

10 Ақжар амбулаториясы

10-01

Атырау облыстық Денсаулық сақтау басқармасының бұйрық,жарлық және алқа шешімі;

 

Қажеттілігі өткенше дейін

12 тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

10-02

Ұйым басшысының құрылымдық бөлімшелерге тапсырмалары,олардың орындалуы жөніндегі құжаттар (анықтамалар, баяндаулар,қызмет бабындағы хаттар, қорытындылар және басқа құжаттар)

 

9

тармақ

5 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

10- 03

Перспектикалық (ұзақ мерзімді) және ағымдағы бағдарламалардың, жоспарлардың орындалуы туралы ұйымның есептері, есептерді талдау;

1)Жылдық жинақтық және ұзақ мерзімділігімен

 

360

тармақ

тұрақты

 

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

 

2)жылдық және ұзақ мерзімділігімен;

 

360 (1)

тармақ

тұрақты

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

 

3)жарты жылдық;

 

360(2)

тармақ

5 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

 

4)тоқсандық;

 

360(3)

тармақ

1 жыл

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

 

5)айлық;

 

1 жыл

360(4)

тармақ

Қағаз жеткізгіштегі құжаттар және олармен бірдей электрондық құжаттар

             

 

«№3 Атырау қалалық емхана»құрылымдық бөлімше

басшыларының бұрыштамалары 

 

  • Басшылық _________ А.Б.Утегенова
  • Бас дәрігердің емдеу

ісі жөніндегі орынбасары _________ К.У.Джасақбаева

  • Бас дәрігердің сараптау

ісі жөніндегі орынбасары _________ А.Е.Галиева

  • Жанұя орталығының

меңгерушісі _________ М.Қ.Кенжегалиева

  • Мамандандырылған бөлім

меңгерушісі _________ Г.С.Сагандыкова

06- Есеп бөлімі __________Н.Б.Калиева

07- Кадр бөлімі __________А.Қайса

08- Кәсіподақ комитеті __________Қ.Қ.Қаймақов

09- Еңбекті қорғау __________Н.Дощанов

10- Ақжар амбулаториясы _________С.Қ.Даулетова

 

«№3 Атырау қалалық

емханаcының»

Сараптау комиссиясының

№«__»___2018жылғы

хаттамасымен

келісілді.

 

2018 жылғы жүргізілген істердің санаттары мен саны туралы қорытынды жазба

 

Сақтау мерзімі бойынша

Барлығы

Оның ішінде

өтпелілер

«СТК» белгісімен

Тұрақты


35

   

Уақытша (10 жылдан жоғары)


19

   

Уақытша (қоса алғанда 10 жылға дейін)

103

   

Жиыны:


144

   

 

КМК «№3 Атырау

қалалық емхана»

директоры А.Б.Утегенова 

Жиынтық мәлімет ұйымның архивке тапсырылды. 

Іс жүргізуші А.А.Мырзагалиева